کارگاه وب کاسیت

کـارگـاه فنی و تخصصی

طـراحــی

وب‌سایت

با توجه به اصول تجـربه کـاربری
تحت نظارت کیفی وب ادوایس

کسب و کار خود را جهانی کنید

دربـاره کارگـاه

مختصری درباره ما و شرح فعالیت های ما

کارگاه وب کاسیت از اسفند ۱۳۸۵ روی طراحی وب‌سایت‌های تجاری و شخصی تمرکز داشته است و در این مورد وب‌سایت‌های بسیاری طراحی نموده است.

این کارگاه در ابتدای سال ۱۳۹۳ با یک تغییر روشی، تحت نظارت و کنترل کیفی پایگاه علمی وب ادوایس به کار خود ادامه می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
info@kassit.com

اگوی طراحی و توسعه وب‌سایت

ما فقط یک وب سایت طراحی نمی کنیم!
1

طـراحـی

کاربر محور

  • بررسی نیاز های مشتریان
  • یافتن راهی برای پاسخگوی
  • ایجاد کانال های تعاملی
2

اسـتراتژی

دیجـیـتـال

  • مدیریت سرمایه های دیجیتالی
  • دگرگونی دیجیتالی
  • رهیافت ورود به دنیای آنلاین
3

تـوسـعه

تکـامـلی

  • دریافت بازخورد ها
  • بهینه سازی تجربه کاربری
  • توسعه سرمایه های دیجیتالی

با ما تماس بگیرید!

مشاوره رایگان بگیرید،‌ سوال بپرسید و یا هرچه!

لطفا اطلاعاتی مثل

آدرس ایمیل

نام و نام خانوادگی

و یا

برای ما ارسال کنید و ما در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.